Cô chú từ cần giờ đến công ty vào ngày chủ nhật

Cô chú dạy học chỉ có ngày nghĩ cuối tuần. vượt hơn 300 cây số đến sài gòn. chủ nhật để được tư vấn thiết kế va fthi công ngôi nhà của mình. Green Home đồng hành cùng cô chú đến hoàn hoàn thành công trình

Cô chú từ cần giờ đến công ty vào ngày chủ nhật

Cô chú từ cần giờ đến công ty vào ngày chủ nhật

Cô chú từ cần giờ đến công ty vào ngày chủ nhật

Cô chú từ cần giờ đến công ty vào ngày chủ nhật

Cô chú từ cần giờ đến công ty vào ngày chủ nhật