Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ 3d thi công Như thực tế mong muốn cả khách hàng. thể hiện từng chi tiết nhỏ. tránh thiếu sót. như máy lạnh, rẻm cửa móc áo - Giường như thế nào. ống nước đi ra sao. thể hiện lộ rỏ - bêp hướng nào? từng cái đinh cái vít để khách hàng có thể tự thi công ngôi nhà của mình . không phát sinh chi phí

Nhìn là biết HÌnh dáng bên ngoài ngôi nhà như thế nào: Còn bên trong bên thế nào Bên dưới

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

Bản vẽ thiết kế : ai cung có thể xây nhà!

HỒ SƠ NĂNG LỰC