Cô chủ nhỏ Đồng Tháp sự chân thành và thiết kế ngôi nhà cho bố mẹ

Thời gian thi công gấp chỉ còn 3 ngày nữa phải động thổ xây dựng mà chưa có thiết kế, chưa có dự định xây dựng như thế nào cho đủ tiền và tiết kiệm chi phí nhưng vẫn có ngôi nhà đẹp đủ chỗ ở cho cả gia đình. em đã gặp ngay quán cà phê The Coffee House .đường bạch đẳng. tin tưởng giao cho Green Home thiết kế công trình nhỏ này,

Cô chủ nhỏ đồng tháp. sự chân thành và thiết kế ngôi nhà cho bố mẹ

Cô chủ nhỏ đồng tháp. sự chân thành và thiết kế ngôi nhà cho bố mẹ

Cô chủ nhỏ đồng tháp. sự chân thành và thiết kế ngôi nhà cho bố mẹ

Cô chủ nhỏ đồng tháp. sự chân thành và thiết kế ngôi nhà cho bố mẹ

Cô chủ nhỏ đồng tháp. sự chân thành và thiết kế ngôi nhà cho bố mẹ