Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình Thung

Cải tạo biệt thự mái ngói truyền thống sang biệt thự hiện đại sang trọng phong cách Sài Gòn.

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình Thung

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình thung

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình Thung

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình thung

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình thung

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình Thung

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình thung

Cải tạo biệt thự Đức Toàn Bình thung